سکوت تنهایی در دل شب

یه تنـــــــــــها

 

عشق یعنی ‎


چه باشی چه نباشی‎


هرصبح چشمانم را به روی چشمانت بازکنم

 
هرروز دستانم را با لمس دستانت گرم 


وهرشب نفسم را به نفست بندکنم‎


عشق یعنی ‎


درانتظاردیدنت ثانیه هارا بشمارم ‎


با یادت زندگی کنم‎


وروزی که بیایی‎


طپشهای قلبت تنها آرامش این قلب بیقرارشود‎


عشق یعنی‎


لذت ببری ازانتظارجان کاهی که هرلحظه دیوانه ات می کند


بـــــــــ*اران

نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393ساعت 11:15 توسط پونه|

آخرين مطالب
» بـه ســـــــلامتی
» ...!!!!
» عــــشــ ــق
» قضــ ــاوت
» یکی بود یکی نبود!!!!
» این روز ها!!!!
» یه وقت زشت نباشه
» خدایا.....!!!
» عشــــــــ ـق
» ....
Design By : ghalebeweblog.ir